Καταβολή Δεδουλευμένων απο Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. με Προσωρινή Διαταγή

04/05/2014

Κατηγορία:

Υποχρέωση καταβολής του συνόλου των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών εργαζομένων σε εταιρεία κατασκευής και εγκατάστασης μεταλλικών ρολών, από την περιουσία του διευθύνοντος σύμβουλου ανώνυμου εταιρείας,  με απόφαση προσωρινής διαταγή της Προέδρου του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Για πρώτη φορά με απόφαση προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Πρωτοδικείου Αθηνών διευθύνων σύμβουλος εταιρείας που δραστηριοποιείται στο τομέα την κατασκευής και εγκατάστασης μεταλλικών ρολών υποχρεούται από την προσωπική του περιουσία, να καταβάλει το σύνολο των δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων.