ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παλαιολόγος Παλαιολόγος, Δικηγόρος-Εργατολόγος Εν μέσω εκτάκτων και ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας η κυβέρνηση, κατά τη συνήθη τακτική της, δρομολογεί αλλαγές στα εργασιακά, ...
Δείτε →

ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΙΑΘΕΙ

Η πανδημία φανερώνει ότι η εξέλιξη της ιατρικής και η συνολική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου δεν είναι επαρκείς συνθήκες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. ...
Δείτε →

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

Με το άρθρο 11 παρ 2Α της από 20/3/2020 ΠΝΠ ορίστηκε ότι « επιχειρήσεις οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών ...
Δείτε →

Ο ΙΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σε κάθε κρίσιμη καμπή της ανθρώπινης ιστορίας οι δημιουργοί του κοινωνικού πλούτου, οι εργαζόμενοι, υφίστανται τις πιο σοβαρές και δυστυχώς δυσμενείς αλλαγές που αφορούν την ...
Δείτε →

Συλλογικές Συμβάσεις Ομίλων Επιχειρήσεων

Διαβάστε στο συνημμένο
Δείτε →

The New Labour Law In Greece Is Unconstitutional

Palaiologos P. Palaiologos, Lawyer in Athens, Greece The serious social, financial and political developments in Greece during the last 4 years challenge every social, historical ...
Δείτε →