ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Υπόμνημα Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΣΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  
Δείτε →

Γνωμοδότηση ΟΠΕ – Ακατάσχετο Απαιτήσεων

Προταση Τροποποιησης Του Αρθρου 2 Του Ν. 4242/2014 Για Το Ακατασχετο Των Απαιτησεων Του ΟΠΕ
Δείτε →

Γνωμοδότηση ΟΠΕ – Πτωχευτική Ικανότητα οργανισμού

Ο οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου με το διακριτικό τίτλο « ΟΠΕ » δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις της πτωχευτικής διαδικασίας διότι: α) Εξαιρείται με ρητή ...
Δείτε →

Γνωμοδότηση ΟΛΜΕ – Συνδικαλιστική άδεια σε αναπληρωτές

Είναι συνταγματικά ανεκτή κι επιβεβλημένη η χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ και η αναγνώριση του σχετικού χρόνου ως χρόνου ...
Δείτε →

Γνωμοδότηση ΜΟΔ ΑΕ – Μη σύννομη εξαίρεση εργαζομένων

Μη σύννομη εξαίρεση των εργαζομένων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από της ΜΟΔ Α.Ε. από ευνοϊκές μισθολογικές διατάξεις του άρθρου 9 περ. 3 του ...
Δείτε →

Γνωμοδότηση ΣΕΓΑΣ – Αποδοχές εργαζομένων

Οι αποδοχές των εργαζομένων στο ΣΕΓΑΣ δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 31 του Ν. 4024/2011 και της περ. 1 της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου ...
Δείτε →