ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΦΕΚ Κορωνοϊός και Μέτρα

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της  επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής ...
Δείτε →

Παράταση και Σύναψη Νέων Ατομικών Συμβάσεων Καθαριότητας σύμφωνα με το αρ. 49 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47Α’)

Παράταση και Σύναψη Νέων Ατομικών Συμβάσεων Καθαριότητας σύμφωνα με το αρ. 49 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47Α’)
Δείτε →

Έγκυος απολυμένη έλαβε επίδομα ανεργίας με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

(Ο ΟΑΕΔ είχε απορρίψει το αίτημα) Aθήνα Έγκυος που απολύθηκε από τον εργοδότη της, προσέφυγε στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να λάβει επίδομα ανεργίας και ο Οργανισμός ...
Δείτε →

ΝΟΜΟΣ 4325/2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 4325/2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
Δείτε →

Ν.4320/2015 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων

Ν.4320/2015 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.
Δείτε →

Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή

Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή.
Δείτε →