Εργασιακό Καθεστώς των “Οφελουμένων” Εργαζομένων από Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

04/05/2014

Κατηγορία:

Αναγνώριση δικαιωμάτων εργατικής νομοθεσίας σε εργαζόμενο – «ωφελούμενο» στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας των Δήμων, προσληφθέντα μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Αναγνώριση δικαιώματος για τη χορήγηση της νόμιμης μηνιαίας άδειας, υποχρέωση καταβολής μισθού του Δήμου ανεξάρτητα από την εκταμίευση ποσού από τον ΟΑΕΔ, υπερημερία εργοδότη σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας από το Δήμο και εναντίωσης του εργαζομένου και υποχρέωση του Δήμου να τηρεί το Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ως προς τα καθήκοντα που έχει προσληφθεί ο εργαζόμενος στα κοινωφελή προγράμματα.

(Υπ’ αριθμόν  108/25-04-2014 Γνωμοδότηση  Επιθεωρητή Διεύθυνσης Εργασίας Αγ. Παρασκευής)