150/2018 Μονομελές Εφετείο Καλαμάτας

13/04/2020

Κατηγορία:

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πώληση με παρακράτηση κυριότητας. Μεταβίβαση επιχείρησης. Μη απαραίτητη η γνώση του αποκτώντος για την ύπαρξη των χρεών. Το δεδικασμένο που  αφορά ομόρρυθμη εταιρεία επεκτείνεται αυτοδικαίως και στα μέλη της. Εκχώρηση έννομης σχέσης. Περιλαμβάνει και την παρακράτηση κυριότητας. Δικαίωμα του πωλητή για υπαναχώρηση σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος. Προϋποθέσεις αυτής. Η επιδίωξη είσπραξης του τιμήματος δεν αποκλείει την μεταγενέστερη υπαναχώρηση δεν ισχύει όμως και το αντίθετο.. Δέχεται τη έφεση και την κρινόμενη αγωγή