49/2019 Μονομελές Εφετείο Βορείου Αιγαίου

13/04/2020

Κατηγορία:

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

Πώληση με παρακράτηση κυριότητας. Εκχώρηση έννομης σχέσης. Περιλαμβάνει και την παρακράτηση κυριότητας. Δικαίωμα του πωλητή για υπαναχώρηση σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος. Προϋποθέσεις αυτής. Η επιδίωξη είσπραξης του τιμήματος δεν αποκλείει την μεταγενέστερη υπαναχώρηση. Ένσταση  επίσχεσης των κινητών πραγμάτων. Απόρριψη αυτής ως αόριστης. Κρίση του δικαστηρίου περί της φύσης της αγωγής ως διεκδικητικής της κυριότητας. Απορρίπτεται η ένσταση παραγραφής. Δέχεται τη έφεση και την κρινόμενη αγωγή.