Εκχώρηση Απαίτησης 446/2013 Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

18/05/2014

Κατηγορία:

Μόνο η εκχώρηση της απαίτησης δεν επιφέρει κατ αρχήν και μεταβίβαση της κυριότητας του πράγματος, αφού αυτή δεν είναι παρεπόμενο  δικαίωμα κατ άρθρο 458 ΑΚ , εκτός αν προκύπτει αυτό από το περιεχόμενο της σύμβασης ( Εφ Λαρ. 502/2004 ) .  Από το συνδυασμό των άρθρων 532 και 998 ΑΚ συνάγεται ότι όταν ο πωλητής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχωρήσεως σε υπερημερία αγοραστή για αποπληρωμή του τιμήματος και ζητήσει την απόδοση του πράγματος, αποσβένυται η βασική ενοχή με βάση την οποία είχε ο αγοραστής στην κατοχή του το πράγμα, και από τότε, ο κάτοχος του πράγματος αντιποιείται τη νομή του πωλητή.