144/2013 Πρωτοδικείο Μεσολογγίου (Δικάζον κατ έφεση)

18/05/2014

Κατηγορία:

Αντιποίηση της νομής υπάρχει όταν ο κάτοχος εξωτερικεύει τη θέληση του να έχει εφ εφεξής το πράγμα όχι για το νομέα αλλά για τον εαυτό του ή για κάποιον τρίτο. Διακοπή της παραγραφής ακόμη και αν το δικόγραφο της αγωγής κατατέθηκε σε καθ΄ύλην αναρμόδιο δικαστήριο.