2085/2005 Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)

11/06/2016

Κατηγορία:

Αλληλεγγυως και εις ολοκληρων ευθυνη συνδεδεμενων εταιρειων στα πλαισια ομιλου επιχειρησεων για την κααταβολη δεδουλευμεων αποδοχων και αποζημιωσεων απολυσεως – κεκαλλυμενη σχεση εξαρτημενης σχεσης εργασιας αοριστου χρονου με την εκδοση ΑΠΥ.

Οι εναγόμενες εταιρείες συγκροτούν από κοινού τον όμιλο εταιρειών ……….. . ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην αγορά αναλαμβάνοντας μελέτες και κατασκευές ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων , απασχολώντας σημαντικό αριθμό εργαζομένων, κυρίως ειδικευμένων μηχανικών και τεχνικών. Οι κύριοι τομείς μελετών που αναλαμβάνει είναι αυτοί των έργων υποδομής και δικτύωσης για τηλεπικοινωνιακούς παρόχους , περιβαλλοντικές και γεωλογικές μελέτες, συγκοινωνιακές μελέτες και έργα οδοποιίας, εκπόνηση ρυθμιστικών σχεδίων, τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Όλοι οι ενάγοντες προσελήφθησαν και εργάζονταν στις εναγόμενες, οι οποίες αποτελούν συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με ίδια έδρα, ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα και ίδιου επιχειρηματικό σκοπό.