2642/2010 Πρωτοδικείο Πειραιά (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)

11/06/2016

Κατηγορία:

Καταβολή αποζημίωσης βάσει του άρθρου 106 του Εις Ν ΑΚ σε διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ που προσλήφθηκε βάσει του ΠΔ 407/1980 λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων. Επιπλέον καταβολή αποζημίωσης  5000,00 € ως χρηματική ικανοποίηση  λογω της απαξιωτικής συμπεριφοράς του εκκαλούντος ΝΠΔΔ. ( Η απόφαση κατεστη τελεσίδικη με την υπ αριθμ. 983/2013 απόφαση του ΑΠ ).

« Τόσο η επιδειχθείσα αδιαφορία των οργάνων του εναγομένου να εξασφαλίσουν –όπως είχα νόμιμη υποχρέωση – την καταβολή στον ενάγοντα των δικαιουμένων αποδοχών του, ‘όσο και η αντιβαίνουσα στα χρηστά ήθη απόπειρα τους να τον δεσμεύσουν εκ των υστέρων συμβατικά με ψευδείς ( σε σχέση με τους πράγματι συμφωνηθέντες και τηρηθέντες όρους και δυσμενείς για τις απαιτήσεις το όρους, προσέβαλαν την προσωπικότητα του και την επαγγελματική  υπόληψη του εφεσίβλητου> Υποχρεώθηκε δε από την αμέσως προαναφερόμενη απαξιωτική για το επιστημονικό και διδακτικό του έργο συμπεριφορά του εναγομένου να προσφύγει για την ικανοποίηση των νομίμων απαιτήσεων μετά της επανειλημμένες πλην όμως μάταιες αιτήσεις του – εκκλήσεις του προς αυτό στον « ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ » και στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.