Εμπορικές Μισθώσεις – Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – 24/11/2014

03/12/2014

Κατηγορία:

Ο Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την από 24 Νοεμβρίου 2014 προσωρινή διαταγή του, διέταξε την αναστολή εκτέλεσης διαταγής για απόδοση μισθίου μέχρι της συζήτηση της αίτησης αναστολής ( 20-11-2015 ) παρά την μη καταβολή μισθωμάτων επί ένα συμβατικό έτος.

Οι λόγοι της ανακοπής και της αίτησης αναστολής ήταν η έλλειψη δυστροπίας λόγω της οικονομικής κρίσης και η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος λόγω των εργασιών που είχαν γίνει στο κατάστημα.