Προσωρινή Διαταγή του προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών Αναστολής Απόφασης δυσμενούς Μισθολογικής κατάταξης των εργαζομένων – 28/11/2014

03/12/2014

Κατηγορία:

Η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την από 28/11/2014 απόφαση ( Προσωρινή Διαταγή ), διέταξε την εργοδότρια εταιρεία να απέχει από την μονομερή απόφαση της για τροποποίηση του επί δεκαετίας συστήματος κατάταξης των εργαζομένων σε μισθολογικά κλιμάκια μέχρι της συζήτηση της προσωρινής διαταγής.