Απόφαση 6082/31-10-2014 Εφετείου Αθηνών – Νόμιμη και Όχι Καταχρηστική η επίσχεση των εργαζομένων που επί 10 μήνες ελάμβαναν μέρος των δεδουλευμένων αποδοχών τους – Μονομερής βλαπτική μεταβολή η μη καταβολή αυτών με σκοπό τον εξαναγκασμό σε παραίτηση

03/12/2014

Κατηγορία:

Το Εφετείο Αθηνών με την υπ. αριθ. 6082/2014 απόφαση του ( Τμήμα Εργατικών ) έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος εκ μέρους των εργαζομένων, καθόσον οι εργαζόμενοι περίμεναν επί ένα χρόνο την παροχή μέρος των δεδουλευμένων, παρείχαν ευσυνείδητα την εργασία τους και οι οφειλόμενες αποδοχές ήταν απολύτως αναγκαίες για τη διαβίωση αυτών και της οικογένειας τους.

Απορρίπτει τη σχετική ένσταση του εργοδότη περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι με την από 27.10.2011 εξώδικη δήλωση τους δήλωσαν ότι θεωρούν τη συμπεριφορά του εργοδότη, μη καταβολή των αποδοχών και η επιδειχθείσα αντισυμβατική συμπεριφορά του ενάγοντα, μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας διότι είναι προφανές ότι ο εργοδότης αποσκοπούσε δόλια στον εξαναγκασμό σε παραίτηση των εργαζομένων από την εργασία τους.