Απόφαση υπ’ αρ. 958/2014 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

29/04/2014

Κατηγορία:

Eσφαλμένη η αναδρομική εφαρμογή των «μνημονιακών» νόμων 3833/2010 & 3845/2010.

Καταβολή πλήρους αποζημίωσης απόλυσης λόγω συμπλήρωσης ελάχιστων προϋποθέσεων μειωμένης σύνταξης εργαζόμενης στο ΣΕΓΑΣ με υποβολή δήλωσης τουλάχιστον 4 μήνες πριν την ημερομηνία συμπλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων. Άρνηση της διοίκησης να δεχτεί την εμπρόθεσμη δήλωση συνεπάγεται υποχρέωση καταβολής πλήρους αποζημίωσης οποτεδήποτε και αν εξέλθει της υπηρεσίας ο υπάλληλος. Εσφαλμένη η αναδρομική και μετά την αποχώρηση της ενάγουσας εφαρμογή των νόμων 3833/2010 και 3845/2010 αφού η εναγόμενη είχε θεμελιώσει δικαίωμα κατά την αποχώρηση της για πλήρη καταβολή πλήρους αποζημίωσης.