Απόφαση υπ’ αρ. 855/2008 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τακτική Διαδικασία)

07/12/2014

Κατηγορία:

Το δικαστήριο έκρινε ότι φροντιστηριακή μονάδα μέσης εκπαίδευσης λειτουργούσε παρανόμως κατά τις Δεκεμβρίου 2006. Πιο συγκεκριμένα υπογράμμισε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  13361/18.11.2005 « κατά το χρονικό διάστημα από 24/12 μέχρι την 2/1 του επόμενου έτους οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες, δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντίστοιχων ημερών » και αυτόν ισχύει και δια τους καθηγητές, οι οποίοι είναι και ιδιοκτήτες της φροντιστηριακής μονάδας.