Απόφαση υπ’ αρ. 244/2013 Ειρηνοδικείο Κρωπίας

20/09/2013

Κατηγορία:

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως απόλυσης σε εκπαιδευτικό εργαζόμενο σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο λόγω μη ανανεώσεως της συμβάσεως εργασίας της μετά από δύο συνεχόμενα έτη εργασίας.