Απόφαση υπ’ αρ. 2190/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

20/09/2013

Κατηγορία:

Διαδοχικές συμβάσεις Εργασίας σε Νομικό Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου. Αναγνώριση εργασιακής σχέσης ως σχέση εξηρτημένης εργασίας και της συμβάσεως εργασίας ως αορίστου χρόνου λόγω κάλυψης παγίων και διαρκών αναγκών της υπηρεσίας.