Απόφαση υπ’ αρ. 1136/2014 Εφετείου Αθηνών (Tελεσίδικη)

29/04/2014

Κατηγορία:

Ιδιωτικό νοσοκομείο υποχρεούται να εφαρμόσει το μειωμένο κρατικό τιμολόγιο κατά το αρ. 31 Π.Δ. 234/1980 σε περίπτωση εισαγωγής ασθενούς με απρόοπτη, επείγουσα και σοβαρή βλάβη της υγείας του. Απόρριψη προβληθέντων λόγων εφέσεως του εκκαλούντος ( ιδιωτικού νοσοκομείου) ως απαράδεκτους και αβάσιμους. Ο έκτακτος χαρακτήρας του περιστατικού συντρέχει σε κάθε περίπτωση σοβαρής βλάβης της υγείας ii) δεν υφίσταται κατάργηση του αρ. 31 Π.Δ. 234/1980 iii) δεν παρακωλύεται η συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας και δεν αποτελεί παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας η εφαρμογή του αρ.31 Π.Δ. 234/1980, καθ’ ότι το δικαίωμα προστασίας της υγείας, αποτελεί υπέρτερο των οικονομικών συμφερόντων του ιδιωτικού θεραπευτηρίου.  Συνιστά υποχρέωση του Κράτους και των ασφαλιστικών οργανισμών η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα.