Α172/2020 Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (6ο Τμήμα)

13/04/2020

Κατηγορία:

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Χρόνος έναρξης καταβολής σύνταξης από την υποβολή της αιτήσεως συνταξιοδότησης  . Εσφαλμένος χαρακτηρισμός από τον ΕΦΚΑ της αιτήσεως για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας περί καταβολής σύνταξης άνευ διακοπής επαγγέλματος. απορρίπτει προσφυγή ΕΦΚΑ.