46/2016 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης (Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών)

11/07/2016

Κατηγορία:

Aλληλεγγύως και εις ολόκληρο ευθύνη ΟΤΑ ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ) με υπό εκκαθάριση αμιγή εταιρεία που εχει συστήσει για μισθούς δεδουλευμένους σύμφωνα με τις διατάξεις αδικαιολογήτου πλουτισμού διότι οι συμβάσεις ήταν άκυρες ( άρθρο 14 και 21 του Ν 2190/1994 ).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ν. 4071/2012

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΡΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΝΤΕΝΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 141 ΤΟΥ Ν. 4270/2014 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΈΚΡΙΝΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ Η ΠΑΡΕΠΙΜΠΤΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ( ΟΛΑΠ 1327/1986 ).

ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( 20 ΠΑΡ.1 94 ΠΑΡ. 4 , 95ΠΑΡ. 5 ΣΥΝΤ, 6 ΠΑΡ. 1ΕΣΔΑ, 1 ΤΟΥ πππ2 ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 14 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΔΣΑΠΔ ).