17838/2019 Μονoμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (29ο Τμήμα)

13/04/2020

Κατηγορία:

Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Μη καταβολή της αποζημίωσης μετακίνησης με ιδιόκτητο αυτοκίνητο σε υπαλλήλους τεχνικής υπηρεσίες ΟΤΑ για τις ανάγκες της επιχείρησης. Προϋποθέσεις νόμιμες σύνταξης εντολών μετακίνησης. Δεν είναι απαραίτητη να αναφέρονται τα τεχνικά έργα σε αυτές . Μη έγκριση ενταλμάτων πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κρίση ότι το ο αρμόδιος επίτροπος ελέγχει τη νομιμότητα της δαπάνης και όχι το κύρος της διοικητικής πράξης. Έννοια αδικαιολόγητου πλουτισμού. Δέχεται την αγωγή. Επιδίκαση των ποσών με το νόμιμο τόκο.