1544/2015 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Ακυρωτικός Σχηματισμός)

19/06/2015

Κατηγορία:

Δεκτή η αίτηση ακύρωσης λόγω έλλειψης αιτιολογίας της προσβαλλομένης αποφάσεως με την οποία εκπαιδευτικός τοποθετήθηκε σχολικός σύμβουλος στα Δωδεκάνησα αντί στην Αττική. Ο ισχυρισμός της διοίκησης ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος και το διδακτορικό δίπλωμα ανήκουν στο ίδιο επιστημονικό πεδίο χωρίς περαιτέρω αιτιολογία καθιστά αυτόν μη επαρκή και την προσβαλλόμενη πράξη αναιτιολόγητη. Εσφαλμένως αφαιρέθηκαν τέσσερις μονάδες και η πράξη είναι ακυρωτέα.