Απόφαση Υπ΄ Αρ. 99/2009 Στ’ Τμήμα Αρείου Πάγου (Ποινικό)

07/12/2014

Κατηγορία:

Αίτηση αναιρέσεως κατά εφετειακής αποφάσεως, η οποία έκρινε αρχικά ένοχο τον κατηγορούμενο για υπεξαίρεση αντικειμένου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που του εμπιστεύθηκαν ως εντολοδόχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας,  κατ ‘εξακολούθηση.

Το αναιρετικό δικαστήριο έκρινε ότι δεν περιελήφθη στην ως άνω απόφαση η επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία καθώς και ότι  παραβιάστηκαν εκ πλαγίου ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, με αποτέλεσμα να καταστεί ανέφικτη η ορθή εφαρμογή του νόμου. Έγινε δεκτή η αναίρεση της απόφασης και αποφασίστηκε η παραπομπή της για νέα συζήτηση.