Απόφαση 71/2020 Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)

23/03/2020

Κατηγορία:

ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΝΕΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Άκυρη μετατροπής σύμβασης αορίστου χρόνου σε ορισμένου  χρόνου για την απόλυση εργαζόμενης ένεκα της συνδικαλιστικής της δράσης. Έννοια του αναιτιώδους χαρακτήρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Αοριστία αγωγής έννοια αυτής.  Άκυρη η συνομολόγηση της σύμβασης από εργαζόμενο που αγνοεί την ελληνική γλώσσα. Υποχρέωση του εργοδότη για χορήγηση μηνιαίου εκκαθαριστικού σημειώματος. ¨Έννοια της ηθικής βλάβης στο εργατικό δίκαιο. Νόμιμη η επιδίκαση ακαθάριστων αποδοχών. Έννοια συνδικαλιστικής δράσης και εκτίμηση του ως αιτία της απόλυσης. Κηρύσσει άκυρη την απόλυση. καταδικάζει στην καταβολή 100 ευρώ ημερησίως για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Επιδικάζει μισθούς υπερημερίας επιδόματα εορτών και αδείας υπερωρίες υπερεργασία προσαύξηση εργασίας κατά το Σάββατο και την Κυριακή και ηθική βλάβη για προσβολή της προσωπικότητας της εργαζομένης.