Απόφαση 49/2015 – Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ( Εκουσία Δικαιοδοσία – Αίτηση Πτώχευσης ) Δεκτή Κύρια Παρέμβαση Εργαζομένων – Απόρριψη Αιτήσεως Πτωχεύσεως Εργοδότη

23/01/2015

Κατηγορία:

Η περιέλευση της εργοδότριας εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις απολήψεις ποσού 2.610.850,10 €, στις οποίες προέβησαν τα μέλη της διοίκησης το 2011. Επιπλέον τον Αύγουστο του 2013, πέντε μήνες πριν την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του μέλους του ΔΣ μονοπρόσωπη εταιρεία που έχει το ίδιο ακριβώς αντικείμενο με την αιτούσα, εδρεύει στις ίδιες εγκαταστάσεις και όπως αναφέρει στηρίζεται στην εμπειρία και στην τεχνογνωσία της αιτούσας υπό πτώχευση εταιρείας. Δέχεται κύρια παρέμβαση, απορρίπτει αίτηση πτώχευσης.