Γνωμοδότηση ΜΟΔ ΑΕ – Μη σύννομη εξαίρεση εργαζομένων

11/05/2014

Κατηγορία:

Μη σύννομη εξαίρεση των εργαζομένων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από της ΜΟΔ Α.Ε. από ευνοϊκές μισθολογικές διατάξεις του άρθρου 9 περ. 3 του Ν.4205/2013