Γνωμοδότηση ΟΠΕ – Πτωχευτική Ικανότητα οργανισμού

11/06/2016

Κατηγορία:

Ο οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου με το διακριτικό τίτλο « ΟΠΕ » δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις της πτωχευτικής διαδικασίας διότι: α) Εξαιρείται με ρητή αναφορά στον ιδρυτικό νόμο ( Ν. 526/1977 ) από την διαδικασία της πτώχευσης διότι η διάταξη αυτή δεν αρμόζει στο χαρακτήρα της ως δημόσια επιχείρηση   β) Ο καταστατικός της σκοπός δεν είναι εμπορικός, κερδοσκοπικός, εξυπηρετεί το στενό δημόσιο συμφέρον, ασκούνταν αποκλειστικά και μοναδικά από τον ΟΠΕ και  η δραστηριότητα του δεν ενέπιπτε στις διατάξεις του ελεύθερου ανταγωνισμού.