Γνωμοδότηση ΟΛΜΕ – Συνδικαλιστική άδεια σε αναπληρωτές

11/06/2016

Κατηγορία:

Είναι συνταγματικά ανεκτή κι επιβεβλημένη η χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ και η αναγνώριση του σχετικού χρόνου ως χρόνου πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας.