Παράταση και Σύναψη Νέων Ατομικών Συμβάσεων Καθαριότητας σύμφωνα με το αρ. 49 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47Α’)

23/06/2015

Κατηγορία: