Εγκύκλιος για την Επαναπρόσληψη πρώην Δημοτικών Αστυνομικών και των Σχολικών Φυλάκων, καθηγητές ΔΕ Τεχνικών Ειδικοτήτων, το προσωπικό ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ) και πρώην εργαζομένους του ΟΑΕΔ

15/05/2015

Κατηγορία: