Παλαιολόγος & Συνεργάτες

Αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες από το 2006

Το Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Π. Παλαιολόγος και Συνεργάτες ιδρύθηκε το 2006 με στόχο να προσφέρει αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες στους πελάτες του.

two-smiling-businessmen-discussing-paperwork-7YPYP9Q-1.jpg
two-smiling-businesswomen-going-over-paperwork-at-LLDYSYA-1.jpg
businessman-signing-contract-HSMPLZ6-1.jpg
two-smiling-businesswomen-high-fiving-together-in-DDNACN5-1.jpg

Πολυετής εμπειρία

Υποθέσεις και επιτυχίες

Το γραφείο μας στη μακρόχρονη πορεία του έχει αναλάβει και φέρει σε πέρας  επιτυχώς πολλές υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών , ακινήτων καθώς και υποθέσεων κοινωνικής ασφάλισης.

Τομείς Εξειδίκευσης

Το γραφείο μας είναι στελεχωμένο από μια έμπειρη ομάδα δικηγόρων, με ευρύτατη γνώση και πείρα γύρω από διάφορους τομείς του δικαίου.

Παλαιολόγος Π. Παλαιολόγος

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών , Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω.

Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 2000 με εμπειρία σε δικαστική και εξωδικαστική επίλυση εργατικών διαφορών, καταναλωτικής πίστης και οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και πτωχευτικού δικαίου. Είναι νομικός σύμβουλος πολλών εργατικών σωματείων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Έχει εκπροσωπήσει εργατικά σωματεία κατά την διαπραγμάτευση, την μεσολάβηση και τη διαδικασία της διαιτησίας για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, έχει διοριστεί και ασκεί τα καθήκοντα του ως σύνδικος πτωχεύσεως, έχει ασχοληθεί ειδικά με το ζήτημα της είσπραξης εργατικών απαιτήσεων κατά το στάδιο υπαγωγής επιχειρήσεων στις διαδικασίες του συστήματος εξυγίανσης άρθρο 99.

Παρέχει συμβουλές σε επιχειρήσεις, σε ζητήματα διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου, είσπραξης απαιτήσεων και υπαγωγής σε συστήματα εξυγίανσης.

Χειρίζεται υποθέσεις δημοσίου και διοικητικού χαρακτήρα κυρίως δημοσιοϋπαλληλικού και φορολογικού δικαίου.

Έχει πλούσια εμπειρία σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων τόσο στο ποινικό όσο και στο αστικό μέρος και σε αγωγές αποζημίωσης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ένεκα ιατρικού λάθους.

Ασκεί ποινική δικηγορία κυρίως με υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα.

Palaiologos P Palaiologos

Επικοινωνία

Παλαιολόγος Π. Παλαιολόγος & Συνεργάτες

Διεύθυνση Γραφείου

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 92, Αθήνα 10434

Τηλέφωνα επικοινωνίας

+30 2103813828
+30 2103640231
+30 2103640232
+30 6936630243

Fields of Expertise

Legal Representation in Litigation Cases

Our lawyers will also represent you in civil litigation cases such as divorce, child and spouse maintenance.

Gianluci Franco

Titular Attorneys

Elicia Nadia

External Attorneys

Marc Venna

Associate Attorneys